POPUP feministhus

The following is an excerpt.

Fra 1. til 19.mars 2016 fyller 8.mars-komiteen i Trondheim et tomt butikklokale med et feministisk program.  POPUP feministhus er et uttrykk for at kvinnekampen er på opptur.  Vi nøyer oss ikke med å kreve

Bryggesjauerstøtte

The following is an excerpt.

Havnearbeiderne må få økt støtte! Norsk fagbevegelse kan være stolte av å ha havnearbeiderne som medlemmer. I over to år har bryggesjauerne streiket og sympatistreiket, flere steder i landet, for tariffavtale i

Høring Trøndelagsutredningen

The following is an excerpt.

Høringssvar fra LO i Trondheim – Trøndelagsutredningen Generelt: LO i Trondheim mener demokratiet må legges til grunn ved at folket i en folke­avstemning må få avgjøre hvorvidt de to trøndelagsfylkene skal

Grønn strek for en trygg framtid.

The following is an excerpt.

Høring om «Grønn strek» i byutviklingskomiteen 03.02.16 Innlegg fra LO i Trondheim v/ John-Peder Denstad Hvor kan og skal byen vokse- med grønn strek? I forord til «Grønn strek for en trygg framtid» –

Støtt havnearbeiderne i kampen.

The following is an excerpt.

Støtt havnearbeidernes kamp for tariffavtale med økt bruk av sympati­streik – mobilisering til aksjoner i Tromsø 22. februar – 4. mars 2016. Vi ber fagforeningene om å melde tilbake til

Oppfølging av Trondheimsmanifestet.

The following is an excerpt.

Til representantskapets medlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Som valgt representant fra din fagforening innkalles du til LO i Trondheims representantskapsmøte. Møtet avholdes: TID: TIRSDAG 16. FEBRUAR 2016