8.mars i Trondheim

The following is an excerpt.

Parolemøtet for 8.mars i Trondheim har vedtatt paroler. Og de to hovedparolene ble: Kamp mot all kvinneundertrykking Ut med rasistene, inn med feministene!  Det ble også vedtatt flere andre paroler.  (mer…)

Årsmøte 2016

The following is an excerpt.

LO i Trondheims årsmøte 2016 er fastsatt til tirsdag 19.april kl 18.30.  Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes LO i Trondheim innen 15.mars 2016. Forslag sendes LO i Trondheim P.b 846, 7409

Høringsuttalelse fra LO i Trondheim

The following is an excerpt.

Travbanevegen 6 og 6b, samt Gildheimsvegen 8, forespørsel om regulering fra næring til bolig – Høringsuttalelse fra LO i Trondheim LO i Trondheim mener ønsket omregulering kan gjennomføres. Vi er imidlertid av