Bruk stemmeretten!

The following is an excerpt.

Kommunevalget 2015 i Trondheim – bruk stemmeretten! Styret i LO i Trondheim har vedtatt å ak­tivt synliggjøre og mobilisere støtte til kandidater som har tillitsverv / tidligere har hatt tillitsverv i

Trondheimsmanifestet 2015

The following is an excerpt.

TRONDHEIMSMODELLEN  innebærer at klubbene på arbeidsplasser via fagforeningene stiller konkrete krav til de politiske partiene foran kommunevalg. Kravene nedfelles i et samlet Trondheimsmanifest fra en bred faglig

Rogalandskonferansen 2015

The following is an excerpt.

Rogalandskonferansen kan vel kategoriseres som Trondheimskonferansens «lillebror» i og med at den ble født noen år seinere enn Trondheimskonferansen. Men å bli kategorisert som lillebror betyr ikke at