HØRING – ENDRING I HELLIGDAGSLOVEN FOR Å TILLATE SØNDAGSÅPENT

The following is an excerpt.

Fagbevegelsen har lenge vært i mot søndagsåpne butikker og utvidete åpningstider. Første gang dette er dokumentert er i en protokoll fra 1882, fra Yngre Handelsstands Forening, som seinere ble avdeling 1 av Handel og Kontor i Norge. I seinere år har det vist seg at grunnholdningen er den samme nå også. Både lokale medlemsmøter og årsmøter og landsmøter i forbundet har flere ganger vedtatt det samme prinsipp. Arbeidstakerne ser ikke behov for utvidete åpningstider, enten det er spørsmål om å tillate ytterligere muligheter for utvidete åpningstider på søndager eller kveld/natt. De må også presiseres at Norge allerede har veldig liberal lovgivning med hensyn til åpningstider for varehandel, dersom vi sammenligner med andre land.

Kommuneplanmelding om byutvikling

The following is an excerpt.

LO i Trondheim mener det bør utvises en meget restriktiv politikk når spørsmål om å omdisponere dyrka mark kommer opp. Ivaretakelse av landbruksareal er viktig for å utvikle og styrke verdikjeden land­bruk –

LOs frokostmøte 5. juni

The following is an excerpt.

Jernbanereform på feil spor. 11. juni skal jernbanemeldingen behandles i Stortinget. Meldingen omhandler en storstilt privatisering og oppsplitting av jernbanen i Norge. 10.000 ansatte og hundretusener av reisende