Fagbevegelsens historie – studium

The following is an excerpt.

Arbeidsliv, fagorganisering og demokratisering. 30 poengs studium i regi av AOF og Høgskolen i Sør-Trøndelag( Hist)Hvorfor følge dette studiet? – Du ønsker å vite mer om fagbevegelsens historie og dens

Trondheimsmanifestet 2015

The following is an excerpt.

Trondheimsmodellen har etterhvert blitt internasjonalt kjent. Aron Etzler, daværende redaktør i den svenske avisen Flamman har til og med skrevet en bok om Trondheimsmodellen og hva den innebærer og hvilken betydning

Forverringer i Arbeidsmiljøloven

The following is an excerpt.

Den 19.mars var ca 65 faner og mange hundre mennesker fra store deler av fagbevegelsen fra hele landet samlet foran Stortinget for å markere at fagbevegelsen ikke vil godta forverringer i Arbeidsmiljøloven.  Det var

Nyhavna – høringsuttalelse

The following is an excerpt.

LO i Trondheim er sterkt uenig i kommunedelplanens hensikt om å omdanne Nyhavna fra industrihavn til såkalt sentrumsformål. Vi mener at det er viktig at Trondheim kommune gjenn­om sin areal- og næringspolitikk og

Hovedparoler 1.mai

The following is an excerpt.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE TIRSDAG 24. MARS 2015 KL. 18.30 MØTEROM ANDROMEDA, 4. ETASJE NOVA KURS OG KONFERANSESENTER (Folkets Hus) Inngang fra Cicignons plass / Lilletorget.  Vedlagt finner du forslagene

8.mars i Trondheim

The following is an excerpt.

Det er i år hundre år siden den internasjonale kvinnedagen ble arrangert for første gang i Norge. Imidlertid er dagen ikke bare en feiring av kampene som er vunnet: Er det én ting kvinnekampen de siste hundre år