Tid for kortere arbeidstid.

The following is an excerpt.

Gerd Liv Valla, hovedtaler 1.mai 2010 Av Gerd Liv Valla, tidligere LO-leder, Kåre Pedersen, hovedtillitsvalgt NNN Tine Heimdal og John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim. I 2010 stilte Framtiden i våre hender

Politisk streik onsdag 28. januar 2015

The following is an excerpt.

Forsvar arbeidsmiljøloven – mobiliser til politisk streik! En samlet fagbevegelse (LO, Unio, YS) går mot Høyre / FrP regjeringens forslag til endring av Arbeidsmiljøloven. Møt opp på torget i Trondheim til