Kapitalistenes mørkeblå regjering

The following is an excerpt.

Den mørkeblå regjeringa har fremlagt sitt forslag til statsbudsjett for 2015. Ikke uventet raner regjeringa vår felles kasse og gir skattelettelser på formueskatten til de rikeste. De 100 rikeste vil motta 213

Oppfordrer til sympatistreik

The following is an excerpt.

Vedtak i representantskapet LO i Trondheim 30.09.14 Havnearbeidernes kamp for fortrinnsrett til laste- og lossearbeid i havnene. LO i Trondheim ber LO og LO-forbundene ta ut flere grupper i sympatistreik med

Uttalelser

The following is an excerpt.

På representantskapsmøtet 30.september 2014 ble følgende uttalelser vedtatt, og uttalelsene oversendes LOs Fylkeskonferanse i Sør-Trøndelag: 1)Tariffoppgjøret 2014 – vaskeristreiken slutt – hva med