Bybane i Trondheim?

The following is an excerpt.

Spørsmålet er: Hvor bør bybanen i Trondheim gå, og hvordan skal vi få det til? Møtet er mandag 3. november klokka 19. Innledere er:  Knut Serigstad, driftsjef for bybanen i Bergen og Elise Nordskag, bybaneutreder

For stor by for bare ei avis?

The following is an excerpt.

Vi spør: Hva gjør det med den offentlige debatten i byen at vi bare har ei dagsavis? Hvilken påvirkning har Adressas konservative verdisyn på det politiske klimaet i byen, og hvordan vil mediesituasjonen endre seg

De Facto-rapport om EØS

The following is an excerpt.

De Facto har publisert en ny rapport om konsekvenser av EUs østutvidelse i 2004 og den påfølgende arbeidsvandringen Rapporten Mot et tredelt arbeidsliv – Norsk arbeidsliv 10 år etter østutvidelsen av EU

Kontoret stengt 23. og 24.november.

The following is an excerpt.

Kontoret er stengt både 23. og 24.november på grunn av LOs fylkeskonferanse på Frøya. Alle LOs lokalorganisasjoner, utvalg, forbund, gjester og samarbeidspartnere deltar på LOs fylkeskonferanse på Frøya 23.