Frokostmøte 5.september

The following is an excerpt.

Hovedtema på frokostmøtet vil være endringsforslag fra regjeringen til ny Arbeidsmiljølov og hvordan dette vil påvirke våre medlemmer. I tillegg får vi  informasjon om årets TV-aksjon og AOF Midt-Norge sitt