Støtt vekterne i streik!

The following is an excerpt.

Meklingen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og NHO Service og Handel førte ikke fram og dermed ble det streik fra onsdag 16. september kl. 12.00. NAF har tatt ut 420 vektere i første streikeuttak. I Trondheim er

VINDKRAFTKONFERANSE I TRONDHEIM

The following is an excerpt.

LA NATUREN LEVE, NATURVERNFORBUNDET I TRØNDELAG OG LO TRONDHEIM INVITERER TIL VINDKRAFTKONFERANSE I TRONDHEIM LØRDAG 19. SEPTEMBER 2020 KL. 09.30 – 15.30 STED: PRINSEN KINOSENTER, Prinsens gt. 2B,

Boligpolitikk for de rike?

The following is an excerpt.

LO i Trondheim og Kirkens Bymisjon har noen viktige fellesverdier, som mange deler. Inkludering, fellesskap, kamp mot urett og et anstendig arbeids- og boligmarked er en nødvendig konsekvens av likeverdstanken. Vi forventer handling når folkevalgte forteller oss at de deler disse verdiene. Og vi stiller oss begge til rådighet for samarbeid.

Skal heltene betales med applaus?

The following is an excerpt.

Av Roald Arentz og John-Peder Denstad, styremedlem og leder av LO i Trondheim Kommunalminister Nikolai Astrup sa 11. mai d.å. at lavere lønnsvekst skal gi besparelser i kommunene, som sammen med lavere prisvekst

De ansatte skal ikke betale for koronakrisen

The following is an excerpt.

Vi krever at kommunene og fylkeskommunene kompenseres fullt ut for tap av inntekter og ekstrautgifter som følge av koronakrisen. Vi mener at kommuneøkonomien snarere må styrkes enn svekkes om vi skal komme ut av krisen, skape ny industri og nye arbeidsplasser og ikke minst kunne drive et godt forebyggende helsearbeid.