Solidarity with the iranian transportation workers

The following is an excerpt.

Solidarity with the iranian transportation workers
LO I Trondheim, Norway, joins the campaign of solidarity with the iranian transportation workers, specifically truck drivers in their fight for the right to organize and the right to protest against worsening work conditions. The ongoing protest actions take place in different provinces of Iran and are the result of material and human deterioration of work conditions in the iranian industry. Workers are protesting against the bad conditions related to wages, security on the roads, and scarsity of spare parts necessary for normal transport conditions.

Høring om endringer i drosjereguleringen

The following is an excerpt.

LO i Trondheim mener regjeringas forslag til ny drosjeregulering i Norge er flere skritt i feil retning med tanke på lønns- og arbeidsvilkårene i bransjen.

Regjeringa velger å gi etter for ESAs krav om fri konkurranse og lik etableringsrett, og lar dette trumfe hensyn til både tjenestenes kvalitet og sjåførenes lønns- og arbeidsvilkår.

Det er bra at fagkompetansekravene til sjåførene foreslås styrket.

Å deregulere markedet i storbyene forsterker den sosiale dumpinga som allerede foregår i drosjebransjen, og underminerer de seriøse aktørene. LO i Trondheim krever at disse endringene ikke implementeres.

Vern om matjord

The following is an excerpt.

LO i Trondheim er med i Jordvernalliansen i Trøndelag. Vi forventer at kommunepolitikere i Malvik tar ansvaret for matsikkerhet og beredskap for framtidas generasjoner og avviser planer om ny travbane på Leistad. Det er også grunn til å håpe på at ny nasjonal jordvernstrategi vil hindre prosjekter som stjeler matjord.

Representantskapsmøte – Trondheimsmanifestet 2019

The following is an excerpt.

Representantskapet i LO i Trondheim tilslutter seg styrets vurder¬inger av innkomne krav og foreløpige prioriteringer av hvilke krav som bør følges opp. Styret gis fullmakt til å sluttføre Trondheimsmanifestet 2019 i sam¬arbeid med de faglige alliansepartnerne LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet Trondheim og Norsk Sykepleierforbund, Trondheim kommune. Det totale antall krav bør ikke overstige 50.

Trondheimskonferansen 2019

The following is an excerpt.

Her finner dere invitasjon og program for Trondheimskonferansen 2019, samt formøtene som vi er medarrangør på, og osm er arrangert av våre utvalg. Også denne konferansen har mange spennende tema og innledere.

Ny drosjeregulering i Norge

The following is an excerpt.

LO i Trondheim mener regjeringas forslag til ny drosjeregulering i Norge er flere skritt i feil retning med tanke på lønns- og arbeidsvilkårene i bransjen. Drosjenæringa er prega av lange arbeidsdager og dårlig timelønn, noe som blant annet henger sammen med provisjonslønnsordninga. Ingen drosjesjåfører har «lønn mellom oppdrag»; venting på holdeplasser betales med 0 kroner per time. En undersøkelse nylig foretatt av Nordisk Transportarbeiderføderasjon viser at norske drosjesjåfører i gjennomsnitt arbeider nesten 52 timer per uke.