TRONDHEIMSKONFERANSEN 2021

The following is an excerpt.

FELLES KAMP FOR ARBEID OG FAGLIGE RETTIGHETER Videokonferanse lørdag 30. januar 2021 Vi inviterer til Trondheimskonferansen 2021.Styret i LO i Trondheim har vedtatt å tilpasse Trondheimskonferansen 2021 til

Fagbevegelsen og den økonomiske krisa – makt til forandring

The following is an excerpt.

Organisering og organisasjonsbygging må derfor forsterkes. Administrering, kontroll og «medlemspleie» må erstattes med økt aktivisering av grunnorganisasjonene. LOs lokalorganisasjoner og fagforeningene må utvikle et sterkere nettverk av tillitsvalgte, gi økt kunnskap om motsigelsen mellom arbeid og kapital, skape støtte til tariffkrav samt ta initiativ til raskere å iverksette sympatiaksjoner. Fagforeningene må også bidra til økt rekrutering og representasjon av minoritets arbeidere i alle organisasjonsledd. 

Sammen mot rasisme

The following is an excerpt.

– oppfølging av bystyrevedtak i Trondheim 17.06.20.  Bystyret i Trondheim fattet den 17.6.2020 et vedtak om «Sammen mot rasisme». I vedtakets punkt 4 frem­går: «Bystyret ber kommunedirektøren gå i dialog

Et hav av muligheter

The following is an excerpt.

LO i Trondheim støtter TV – aksjonen. I år er det jo ingen fysisk innsamling men en digital. Vi oppfordrer medlemmer og sympatisører om å bli med og bidra til innsamling til arbeidet for å få plastfrie

Gatebruksplan for Midtbyen

The following is an excerpt.

Gatebruksplan for Midtbyen – høringsuttalelse fra LO i Trondheim LO i Trondheim er generelt positiv til gatebruksplanen, og håper denne vil bidra til ei forutsigbar og framtids­retta byutvikling i Trondheim.