Ja til råderett over egen jernbane

The following is an excerpt.

LO i Trondheim mobiliserer fagforeningene til å støtte den politiske streiken ved å slutte opp om arrangementer i regi av NJF og NLF før og under streiken. Fagforeningene innen bussbransjen i Trondheim oppfordres til å delta ved at medlemmene legger ned arbeidet sitt i samme tidsrom som togene står. Vi forventer at regjeringen og stortinget, som hevder at de vil ha en fungerende moderne jernbane, bruker EØS-avtalens reservasjonsrett mot EUs fjerde jernbanepakke. Vi støtter NLF og NJF sitt varsel om nødvendig å trappe opp ved å også stoppe togene torsdag 31. oktober 2019.

Støtte til politisk streik for råderett over egen jernbane – mot EUs fjerde jernbanepakke

The following is an excerpt.

Representantskapet i LO i Trondheim støtter den politiske streiken torsdag 10. oktober 2019 kl. 12.00 – 14.00 i regi av Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) og Norsk Jernbaneforbund (NJF) mot innføring av EUs fjerde jernbanepakke. Representantskapet i LO i Trondheim oppfordrer fagforeningene innen bussbransjen til å delta i den politiske streiken ved at medlemmene legger ned arbeidet sitt mellom kl. 12.00 og 14.00 denne dagen. Representantskapet vil mobilisere fagforeningene til å støtte den politiske streiken ved å slutte opp om og delta på arrangementer i regi av Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund før og under streiken.

Tariffavtaler, likelønn og togstreik

The following is an excerpt.

Tariffavtaler, likelønn og togstreik, representantskapsmøte 24.september kl 18.30. Saker: Tariffavtalene og likelønn og mobilisering for Likelønnsaksjonen og Mobilisering for jernbaneansatte – politisk streik torsdag 10. okt. 2019 for at Stortinget bruker reservasjonsretten mot EUs jernbanepakke IV.

Arbeidstidskonferanse 7. oktober

The following is an excerpt.

Avlyst på grunn av lite påmelding! INVITASJON TIL HALVDAGSKONFERANSE MANDAG 07.10. 2019 Tema 1: 6-timers dag/30 timers uke med full lønnskompensasjon. Tema 2: Heltid i privat sektor. Tid: Mandag 7.

Midtbyen og kommunevalget – FrP går mot fagbevegelsen

The following is an excerpt.

FrP reiser ti punkter for å redde Midtbyen i en artikkel i Adresseavisen 16.08.19. Forslag som stimulerer til økt aktivitet i Midtbyen er viktig, men to av forslagene som FrP reiser er uakseptable for fagbevegelsen. Dette gjelder forslag 5 «Utvide skjenketiden til kl. 03.00» og forslag 9 «Åpne for søndagsåpne butikker, Trondheim som turistdestinasjon».