Klett – døgnhvileplasser for langtransportsjåfører

The following is an excerpt.

Vi er kjent med at Statens Vegvesen har igangsatt en prosess overfor grunneiere vedrørende «Detaljregulering av E6, E39 og Fv 707 Klett, del av 203/3, 207/1 og 211/10 m.fl.» Planen går ut på å flytte kontroll- og vektstasjonen fra Sandmoen til Klett. Dette samsvarer ikke med bystyrets enstemmige vedtak 27.08.15 om Detaljregulering av Klett, som ivaretok fagbevegelsens krav om å etablere døgnhvileplasser for langtransportsjåfører

Opphev regjeringas restriktive tiltak overfor Venezuela.

The following is an excerpt.

LO i Trondheim ber den norske regjeringa oppheve sine restriktive tiltak overfor Venezuela. Den nasjonale dialogen i Venezuela fremover må skje med respekt for menneskerettighetene, landets suverenitet og uten innblanding utenfra. Internasjonal støtte til den pågående prosessen må være i samsvar med erklæring i 2014 fra Fellesskapet av latinamerikanske og karibiske stater (CELAC) om Latin-Amerika og Karibia som en fredssone. En erklæring som også ble undertegnet av EU-landene under CELAC-EU toppmøtet i 2015.

Årsmøte 2018

The following is an excerpt.

LO i Trondheim avholder årsmøte 10.april 2018. Vedlagt finner du oversikt over hvem som er på valg, melding om forslagsfrist, samt dagsorden for møtet.

Havneindustri, sjøtransport og kultur

The following is an excerpt.

Sammen med allierte jobber vi for at delområde 4 Dora 2 / fyringsbunkeren, delområde 6 Kullkranpiren, Delområde 7 Ladehammerkaia, delområde 9 Transittkaia sør og delområde 10 Transittkaia nord blir regulert med formål havn og industri, i samsvar med Havne- og farvannslovens formål og virkeområde. Det støttes av stadig flere. Fremtidsløsningen er at Strandveikaia og områder på sørsia åpnes for kultur- og servicefunksjoner, tjenesteyting, kontor/forretning, og at øvrige områder videreføres som industri- og havn.

Kan usnuelige reformer snus?

The following is an excerpt.

Utdannings- og velferdspolitikk i Norge i endring. Mandag 8. januar klokka 12 – 16, blir det konferanse om utdannings-
og velferdspolitikk i Rådssalen på Litteraturhuset i Trondheim. Programmet er spennende og egnet for både lærere og andre som syns det er viktig at vi har en god utdanning og et god velferdssystem i Norge.