Trondheimskonferansen 2022

The following is an excerpt.

TRONDHEIMSKONFERANSEN FELLES KAMP FOR ARBEID OG FAGLIGE RETTIGHETER i Trondheim 28. – 30. januar 2022 Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127 ved Lerkendal stadion   Hei! Nedenunder er invitasjon til

Vis eiermakt i Trøndelag Teater

The following is an excerpt.

Fagforbundet Trondheim, Fagforbundet Trøndelag og LO i Trondheim og Omegn sendte nylig et brev til politikerne i Formannskapet i Trondheim kommune med en oppfordring til å bruke eierskapet Trøndelag Teater, slik at

Representantskapsmøte – Trondheimsmanifestet

The following is an excerpt.

Debatten i representantskapsmøtet vil bli brukt som grunnlag for LO i Trondheim og omegns og den faglige alliansens krav til gruppelederne i bystyret i Trondheim vedrørende Trondheimsmanifestet 2019 og Kommunedirektørens for­slag til Handlings- og økonomiplan (HØP) 2022-2025 og budsjett 2022.